CÁC MẶT HÀNG CẤM VẬN CHUYỂN

CHÚ Ý: CÁC MẶT HÀNG CẤM VẬN CHUYỂN Bình xịt có khí nén, vỏ bằng kim loại
Các loại động vật, thực vật tươi sống
Các loại tiền tệ, trang sức bằng kim loại quý
Các chất, hóa chất dễ cháy nổ.
Các mặt hàng quốc cấm (Châu âu và Việt Nam)
Các mặt hàng thuộc danh mục cấm vận chuyển hàng không phạm vi quốc tế (tham khảo google)

 

Nếu công ty phát hiện khách hàng gửi các mặt hàng trong danh mục từ chối vận chuyển, chúng tôi có quyền trịch thu mà không cần thông báo trước. 

Nếu Hải quan Đức và Hải quan Việt Nam phát hiện ra những mặt hàng cấm theo luật pháp của nước sở tại, khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật với những mặt hàng đó.